Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Od sześciu lat pełnię funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą w ekipie JM Rektora prof. dr. hab. Jana Krysińskiego. W tym czasie nasza Uczelnia stała się jedną z najszybciej rozwijających się szkół wyższych w Polsce. Z dziewiątego miejsca wśród wyższych uczelni technicznych w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” awansowaliśmy na czwarte. Obecnie nadszedł czas, by nakreślić program na kolejne lata. W najbliższej przyszłości stoimy przed ogromnym wyzwaniem: wykorzystanie szansy na dokonanie skoku cywilizacyjnego dzięki środkom z funduszy unijnych to nie kwestia wyboru, to konieczność. Drugiej takiej szansy nie będzie! Wszystkie siły i środki muszą zostać skierowane na wykorzystanie tych „pięciu minut”, aby do 2013 roku Politechnika Łódzka umocniła swoją pozycję w czołówce najlepszych polskich uczelni technicznych. Moja lista priorytetów jest podporządkowana przede wszystkim osiągnięciu tego celu.

Szanowni Państwo, program, który proponuję jest realny. Wiem, że jest on możliwy do wykonania, bo podobne cele realizuję w kierowanej przeze mnie jednostce i wiem, gdzie są słabe strony utrudniające ich realizację, ile nieefektywnych godzin poświęciłem na sprawy, którymi nie powinienem się zajmować, tylko oddać je w ręce specjalistów od finansów, prawa, organizacji. W przypadku kierowanej przeze mnie katedry, w nowym roku akademickim przenosimy się do nowych pomieszczeń, które przy wsparciu Uczelni i dzięki środkom z funduszy strukturalnych powstały na miejscu starej hali przy Instytucie Papiernictwa i Poligrafii. Tam będą pracować młodzi naukowcy, których wykształciłem i którzy wraz ze mną, często jeszcze jako studenci, realizowali programy badawcze finansowane z 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a teraz pracują nad projektami 7. Programu Ramowego. To oni kiedyś podejmą kolejne wyzwania, wykształcą kolejne pokolenie inżynierów i naukowców i mam nadzieję, że będą zdobywać nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe. Teraz moim celem jest to, abyśmy wszyscy skorzystali z szansy, która się już nie powtórzy w takiej skali. Chcę w tym Państwu pomóc, bo dzięki własnemu doświadczeniu, wiem jak to zrobić.

Politechnika Łódzka to Uczelnia o wysokiej pozycji w środowisku akademickim w kraju, a także za granicą. Uzyskaliśmy ją dzięki wieloletniej pracy i osiągnięciom naszych pracowników. Dokonania ostatnich lat zasługują na szczególne uznanie, chociaż nie sprzyjały im warunki zewnętrzne, bo od wielu lat doświadczamy ciągłego zmniejszania środków przeznaczonych na finansowanie uczelni.

Mimo wszystko wierzę, że dzięki mojemu doświadczeniu i Państwa pomocy uda nam się przezwyciężyć wszelkie trudności i uczynić z naszej Uczelni „Polskie MIT” liczące się na edukacyjnym i naukowym rynku Europy i Świata.


 
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację