Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Inne

1. Promotorstwo doktoratów, recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych.
2. Opinie wniosków profesorskich.
3. Nagrody.
4. CZŁONKOSTWO W KOMITETACH I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH.

- wszystkie załączniki w formacie pdf.

  
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację